Eklem Kıkırdağı

Eklem Kıkırdağı

Eklem Kıkırdağı, Eklem Nedir,Eklem vücudun hareket eden herhangi bir bölgesinde iki kemik arasında bulunan çeşitli bağlarla ve ya içindeki sıvıyla vücuda hareket kabiliyetini veren yapıdır. Eklemler, iskelet sistemi ve kemiklerle beraber işlev kazanırlar. Bir canlının neredeyse ömür boyunca hareket ettiğini düşünürsek, eklemlerin hayatın devamlılığı için ne kadar önemli bir kısım olduğunu fark ederiz. Eklemlerde meydana gelecek herhangi bir hasar, ilgili bölgenin hareket kabiliyetini kısıtlayacak bu da canlıya ciddi fiziksel işlevsizlik oluşturacaktır.

Eklem Kıkırdağı, Kıkırdak Nedir,

Kıkırdak beyazımtırak renktedir, kemiğe göre az serttir. Buna karşılık oldukça bükülebilir niteliklere sahiptir. Kan damarı taşımaz. Hücreler dokular arası sızıntılar ile beslenir. Bazı organlarda kemik görevini yapan esnek, sert ve beyaz bir dokudur. İlkel omurgalıların pek çoğu, gelişmiş omurgalılarda da ceninlerin (dölüt) iskeleti kıkırdaktan dır. Gelişmiş bir insan vücudunda kulak, burun ve gırtlak kısımlarında kıkırdak bulunur. Ayrıca eklemlerin üzerini de kaplayan kıkırdak göze-arası maddesinde bulunan liflerin yapılarına göre çeşitli tiplere ayrılır. Bu tipler elastik kıkırdak, saydam kıkırdak, telli kıkırdak gibi sayılabilir. Kireçlenme ve kemikleşmeye yönelik büyük bir eğilim gösterir. İlkel yapılı omurgalıların ve üstün yapılı omurgalılarda embriyonların (cenin) bütün iskeleti, erişkinlerde ise iskeletin bazı kısımları kıkırdaktan dır.
Eklem kıkırdağı, uzun seneler boyunca eklemde yük taşıyacak ve ağrısız hareketi sağlayacak şekilde tasarlanmış çok özel yapıdır. Eklemleri oluşturan kemiklerin birbirlerine bakan yüzeylerini kaplayarak yastık vazifesi görür. Eklem kıkırdağı çeşitli nedenlerle hasar görebilir. Yollar içinde eskiyerek önce yumuşar sonra saçaklanarak dökülür ve altındaki kemik ortaya çıkar. Halk arasında kireçlenme (osteoartrit) olarak bilinen bu durumu osteoartrit (dejeneratif artrit) veya artroz adı verilir ve yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan aşınma ve eskimenin sonucudur. Oluşan bu yaygın aşınmanın geriye dönüşü yoktur ve öncesinde ilaç daha sonra cerrahi tedaviler gerektirmektedir.
Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit) için günümüzde bilinen ve kıkırdağın yenilenmesi için bir tedavi yöntemi yoktur. Buna karşın genç bireylerde, özellikle spor sırasında ortaya çıkan darbeler bağlı eklem kıkırdağında bölgesel hasarlar meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda eklem kıkırdağının sadece bir bölüm hasarlı olduğu ve geri kalanı sağlam olduğu için kıkırdak yenileyici tedaviler uygulanabilir.

Eklem Çeşitleri;

Fonksiyonel sınıflandırma yapıldığında oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olarak üç başlık altında toplanmaktadır. Yapısal sınıflandırma da üç başlık altında toplanmaktadır bu başlıklar şöyledir Fibröz (lif dokusu), synovial (sinovial zar) ve kartilaginöz eklemler. Kıkırdağın bulunduğu eklemler kartilaginöz sınıfı altında toplanmaktadır. Kartilaginöz de eklem yüzleri kıkırdakla örtülüdür ve sınırlı hareketler yapabilen bu eklemler içerdikleri kıkırdak tipine göre kendi arasında ikiye ayrılırlar. Bunlar tıp edebiyatında Synchondrosis (sinkondroz), Symphysis (simfiz) olarak adlandırılır.

Synchondrosis;

Kemiklerin hyalin (kıkırdakta buluna saydam madde) kıkırdakla birleştiği bu eklem tipi yaygın olarak primer kartilaginöz (tek iplikli nükleotit dizisi) eklem olarak ta adlandırılır. Bu eklemlerin büyük bir kısmı gelişme döneminde görülen erişkin döneminde ise kemikleşen eklemlerdir. Bu eklemlerde örnek olarak uzun kemiklerin empifiz (pineal bez) ve diafiz (kemik gövdesi) bölümleri arasında yer alan kemiğin büyümesine olanak tanıyan kartilaginöz epifiz plağını örnek alarak verebiliriz. Kemik büyümesi tamamlandığında epifiz plağı kemikleşir. Vücutta sınırlı sayıda kalıcı olan Synchondrosis'de bulunur ve birinci kaburgayı sternuma (göğüs kemiği) bağlayan cartilago costalis (kaburga kıkırdağı) buna örnek olarak verilir.

Symphysis;

Sekonder kartilaginöz eklem olarak da bilinen bu eklem tipinde kemikler fibröz (lif dokusu) doku ve veya fibröz kıkırdak aracılığıyla birbirine kuvvetli bir şekilde bağlanmıştır. Bu eklem tipi için örnek vereceğimiz en tipik olan discus intervertebralisler (omurlar arası disk) aracılığıyla birbirine bağlanmış olan colunma vertebralis'tir(omurga). Osis pubis (çatı kemiği) arasında bulunan symphysis pubis art manibriosternalis ve yeni doğan bebeklerde mandibulanın (alt çene) sağ ve sol yarımlarının birleştiği symphysis menti bu grup eklemlere verilebilecek diğer örnektir.
Son Güncelleme : 20.04.2021 12:00:39
Eklem Kıkırdağı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Eklem Kıkırdağı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Eklem Kıkırdağı"
Geçtiğimiz günlerde sol diz kapağımda ciddi ağrılar ve şişlikler oluştu. Doktora gittiğimde diz eklem sıvısının azalmış olduğunu ve kıkırdaklara zarar vermiş olduğunu söyledi. Dizime özel bir iğne ile sıvı verildi. Kıkırdaklar kendisini onarır mı yoksa sadece ağrısı mı geçer?
Rekine . 24.09.2018 19:57:34
CEVAP YAZ
El Parmak Eklemlerinde Ağrı
El Parmak Eklemlerinde Ağrı
El parmak eklemlerinde ağrı, genellikle 50 yaş üstü insanlarda görülür fakat bazı hastalık ve deformasyonlara bağlı olarak geçlerde de görüle bilir. Eklemlerdeki ağrılar basit gibi görünse de gayet ciddiye alınması gereken önemli sorundur. Ciddiye al...
Parmak Eklemlerinde Şişlik
Parmak Eklemlerinde Şişlik
Parmak eklemlerinde şişkinlik:Eklemler iki kemiğin birleşim yerinde bulunuyor. Yumuşak doku ve bağlar tarafından çevrilidir. Vücudumuzdaki bütün eklemlerinde sinoviyal sıvı da denilen kalın, berrak eklem sıvısı bulunuyor. Bazı kişilerin parmak çıtlat...
Eklem Ve Kas Ağrıları
Eklem Ve Kas Ağrıları
Eklem ve kas ağrısı, her iki ağrı türü birbiri ile tamamen farklıdır ve ayırt edilmesi gerekir. Eklemlerde gerçekleşen ağrı örneğin omuzlarda gerçekleşiyorsa omuz hareketleri ile ağrıda artış yaşanır. Sinir iltihaplarında oluşan bir ağrı nedeniyle ya...
Kol Eklem Ağrısı
Kol Eklem Ağrısı
Kol eklem ağrısı, birçok farklı nedenle ortaya çıkan ve insanların gündelik hayatını çok ciddi bir şekilde etkileyen durumlar arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi vücutta birçok eklem bölgesi bulunmaktadır. Bu eklem bölgeleri kimi zaman en küçük z...
Eklem Şişmesi
Eklem Şişmesi
Eklem şişmesi, birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelen bir durumdur. Hemen her yaşta görülen bu durum kişilerde vücudun şeklinin bozulmasına neden olmaktadır. Oldukça büyük problemleri meydana gelmesine neden olan eklem şişmesi sorunları, kiş...
Eklem Kanseri
Eklem Kanseri
Eklem kanseri, aslında bir nevi kemik kanseridir. Eklemlerde meydana gelen tümörler yani kanser durumu direk olarak kemik kanseri ile aynı özellikleri taşır. Eklemlerin kemikten oluşması nedeni ile eklem kanseri sorununa kemik kanseri denmektedir. Ek...
Eklemde Effüzyon
Eklemde Effüzyon
Eklemlerde Effüzyon, Eklemlerin içerisinde yer alan sıvının aşırı derecede artması ya da toplanması durumu olan effüzyon, vücudumuzda bulunan eklemler içerisinde kan damarı bulunmadığı için eklem sıvısı ile beslenmektedir. Eklemlerin içerisinde bulun...
Charcot Eklemi
Charcot Eklemi
Charcot eklemi, diyabetik hastaların ayaklarında olan nörolojik sorunlardan birisidir. Ayak bileği ile ayakta zamanla oluşacak kemik ve eklem yıkımı sonucunda meydana gelebilecek ağır şekil bozukluğunun önlenmesi için, charcot ekleminin erken aşamada...
Eklem Yerleri
Eklem Yerleri
Eklem Yerleri; kemikleri birbirine bağlayan,kemiklerin uyumlu bir şekilde hareket etmesini sağlayan birleşim yerleridir. Hayatın hemen her alanında eklemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına ihtiyacımız vardır. Destek ve Hareket SistemiHareket etme...
Ayak Eklemleri
Ayak Eklemleri
Ayak Eklemleri, Ayak bilekleri ve ayaklar 2 ayak üzerinde yürüyüş amaçlı uygun yapıdadır. Her 2 taraf optimal yürüyüş amaçlı tüm vücut ağırlığını bağımsız olarak destekleyebilmektedir. Çok sayıda kemik, ligament, adele ve tendonlar farklı aktiviteler...
Akromioklaviküler Eklem
Akromioklaviküler Eklem
Akromioklaviküler Eklem; Akromioklavikuler eklem artrozu çoğunlukla travmayla ile meydana gelir. Ağrıya sebep olur ve tedavisi oldukça güçtür. Omuzda bulunan ağrıda, eklem artrozu öbür nedenlere göre daha yüksek miktarlarda gözükür.Akromioklavikuler ...
Eklem Bacaklılar
Eklem Bacaklılar
Eklem bacaklılar, hayvanlar aleminin omurgasızlar bölümünde bulunmaktadır. Omurgasızlar bölümü omurgası olmayan suda veya karada yaşayan hayvanlardır. Bu hayvanlarda omurganın yerine geçen karnın alt kısmında bulunan sinir kordonları bulunur. Bir çoğ...

 

El Parmak Eklemlerinde Ağrı
Parmak Eklemlerinde Şişlik
Eklem Ve Kas Ağrıları
Kol Eklem Ağrısı
Eklem Şişmesi
Eklem Kanseri
Eklemde Effüzyon
Charcot Eklemi
Eklem Yerleri
Ayak Eklemleri
Akromioklaviküler Eklem
Eklem Bacaklılar
Dirsek Eklemi
İltihaplı Eklem Romatizması
Eklem Sıvısı
Eklem
Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir
Eklem İltihabı
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem Çeşitleri
Eklem Kilitlenmesi
Bacak Eklem Ağrısı
Sakroiliak Eklem
Eklem Bacaklılar
Çocuklarda Eklem Ağrısı
İltihaplı Eklem Romatizması
Eklem Hastalıkları
Eklemlerin Görevleri
Bacak Eklem Ağrısı
Anatomi Eklemler
Popüler İçerik
Dirsek Eklemi
Dirsek Eklemi
Dirsek eklemi, kolda olan humerus kemiğinin ön koldaki ulma ile radius kemiklerinin birleşiminden oluşur. Görevi ön kolun açma kapama hareketlerini ya...
İltihaplı Eklem Romatizması
İltihaplı Eklem Romatizması
İltihaplı Eklem Romatizması, hastalığı vücudumuzun iskelet sisteminin işleyişinin yani bedenimizin hareketini sağlayan eklemlerde hareket sınırlanması...
Eklem Sıvısı
Eklem Sıvısı
Eklem sıvısı, insanlar için son derece önemli bir sıvıdır. Oynar eklemlerde bulunan bu sıvı, insan hayatını önemli derecede kolaylaştırmaktadır. Öyle ...
Eklem
Eklem
Eklem, vücudumuzun hareket eden herhangi bir bölgesinde iki kemik arasında bulunan çeşitli bağlarla veya içindeki sıvıyla vücuda hareket kabiliyetini ...
Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir
Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir
Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir, eklemleri etkileyen ve sürekli şikayet konusu olan eklem ağrıları, özellikle sağlık problemlerinin ilk sıralarında yer ...
Eklem İltihabı
Eklem İltihabı
Eklem iltihabı, çok eskilerden beri insanlarda meydana gelen sorunlardan biridir. Tıbbi olarak farklı tedavileri bulunan bu gibi iltihap hastalıkların...
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem ağrısı halsizlik, eklem ağrısının halsizlik gibi etkiler yapması oldukça normaldir. Çünkü eklemler vücudun ağırlığını taşıyan, hareketlerini yap...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
El Parmak Eklemlerinde Ağrı
Parmak Eklemlerinde Şişlik
Eklem Ve Kas Ağrıları
Kol Eklem Ağrısı
Eklem Şişmesi
Orta Parmağın Ucundan Eklem Kemiğine Kadar Uyuşma Oldu
Parmak Ucunda Agri
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Orta Parmağın Ucundan Eklem Kemiğine Kadar Uyuşma Oldu
Parmak Ucunda Agri
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022